Oplevering Groespeel op zondag 9 september

Op zondag 9 september zal het Gebiedsprogramma Groespeel op een grootse wijze worden opgeleverd! Naast een officieel gedeelte in de ochtend, is er een streekmarkt op en rond Groepsaccomodatie De Nieuwenhof en zal er een wandeling door de Groespeel met uitleg op diverse punten zijn. De voorbereidingen voor die dag zijn in volle gang! Het draaiboek is gereed! En tegelijkertijd wordt in het veld hard gewerkt om de werkzaamheden op tijd af te ronden.

In het voorjaar van 2008 begon de Gebiedsontwikkeling in de Groespeel met de oprichting van het Samenwerkingsverband Mill en Sint Hubert. Hierin wordt samengewerkt door de gemeente Mill en Sint Hubert, het waterschap Aa en Maas, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ZLTO, Stichting Sporen van de Oorlog, Stichting Myllesheem, Milieuvereniging Land van Cuijk, de provincie Noord-Brabant en de Dienst Landelijk Gebied. De handen zijn ineengeslagen om het platteland samen de juiste aandacht te geven. Natuur, landschap, cultuurhistorie en verkaveling zijn onderwerpen die aan bod komen

Men koos – heel bewust –  om te starten in het gebied De Groespeel in de vorm van een schetsbijeenkomst. Daarin kwam goed tot uiting welke bijzondere landschapstructuur het gebied heeft. Het resultaat was een integrale gebiedsvisie met de alleszeggende titel; ‘Een knooppunt van kwaliteiten en kansen’. Deze visie werd verder uitgewerkt en in januari 2009 vastgesteld in het Gebiedsprogramma Groespeel waarin twaalf projecten werden benoemd.

Vier jaar later al is het werk bijna gereed. De twaalf projecten zijn allemaal uitgevoerd. Er is veel veranderd in het gebied. Er is veel natuur aangelegd langs de Groote Beek, Duits Lijntje en het Peelkanaal; de verkaveling voor de landbouw is verbeterd; er zijn wandel- en fietspaden aangelegd voor de recreant; de bosranden van de Molenheide zijn aangepakt; de peellinie is in oude glorie hersteld. En tenslotte heeft Mill er een prachtig dorpslandschap en daarmee uitloopgebied bij gekregen aan de Domeinenstraat.

Wat staat er op zondag 9 september te gebeuren?

Vanaf 10.30 uur is er een officieel gedeelte. Gedeputeerde Yves de Boer zal aanwezig zijn om dit prachtige project te komen aanschouwen. Het Samenwerkingsverband, bestuurders van Waterschap Aa en Maas en Gemeente Mill en Sint Hubert zullen hem welkom heten. Er vindt een officiële openingshandeling plaats.

Ook wordt de winnaar van de ‘vogellokker en –verschrikkerwedstrijd’ bekend gemaakt. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting activiteiten Mill en gemeente Mill en Sint Hubert. Alle vogellokkers en – verschrikkers zullen op 9 september te bewonderen zijn.

Vanaf 12.00 uur opent de Streekmarkt. Op en rond Groepsaccomodatie de Nieuwenhof staan standjes met regionale producten. Daarnaast zullen diverse organisaties zich  presteren! Ook aan de kinderen is gedacht. Enkele kinderspelen zorgen voor vermaak.

Vanaf de Nieuwenhof is ook een wandeling uitgezet door de Groespeel. Onderweg zal op enkele punten uitleg worden gegeven over het Gebiedsprogramma Groespeel.

Het Opleveringsfeest eindigt om 16.00 uur!

Inrichting

Momenteel wordt er nog hard gewerkt om de inrichtingsplannen voor de Groespeel uit te voeren. De vistrappen in het Peelkanaal zijn geplaatst, de defensiewal is hersteld en de ecologische verbindingszones Groote Beek en Peelkanaal zijn ingericht door aanbrengen van laagten, poelen en het opnieuw laten meanderen van de Groote Beek. Ook is bijna alle beplanting aangebracht. Met name de inrichting van de percelen aan de Domeinenstraat met onder andere de aanleg van wandelpaden en landschappelijke inrichting van het gebied moet nog gebeuren. De vele regen die de laatste tijd gevallen is, heeft voor enige vertraging gezorgd.

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland

Het Gebiedsprogramma Groespeel maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen in Noord-Brabant verandert het platteland. Nieuwe natuurgebieden komen tot stand, rivieren krijgen de ruimte, dorpen blijven leefbaar en landbouw kan zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder regie van de provincie Noord-Brabant.

EUROPESE GEMEENSCHAP ELFPO

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Dit bericht is geplaatst in algemeen. Bookmark de permalink.